Texter

Vi hjälper dig sätta tonen och formulera dina ord till en kommunicerande text. Vi berättar storyn om företagets historia. Vi förklarar produktens unika egenskaper. Vi gör din affärspresentation tydligare och vi skriver reklamslogans så målgruppen förstår. En komplett visuell kommunicerande produkt blir perfekt först när text och bild är i balans.

P.s. Investera i ett bra textmaterial – det skapar trovärdighet och säljer!

Kontakta oss
för offert
och förslag

Mathias Bång
E-Post
0705-54 40 40
Staffan Lundgren
E-Post
070-726 44 15