Integritetspolicy Reklambyrån STT AB


Senast uppdaterad: 2020-09-08

Inledning

Din personliga integritet är viktig för oss. Vi vill att du ska känna dig trygg i att vi hanterar dina personliga uppgifter på ett ansvarfullt sätt, oavsett i vilket syfte du är i kontakt med oss. I den här Integritetspolicyn hittar du en övergripande information om hur vi hanterar personuppgifter och följer gällande lagstiftning.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Vad är en personuppgift och vad innebär en behandling av personuppgifter?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress, men uppgifter som IP-nummer eller användarbeteenden i kombination med andra uppgifter som används för att kunna koppla till dig är också personuppgifter. En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, vidarebefordring, analysering, registrering och lagring.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Reklambyrån STT AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att den här behandlingen sker på lagligt och korrekt sätt.

Var samlar Reklambyrån STT AB in dina personuppgifter?

  • När du registrerar dig för Reklambyrån STTs nyhetsbrev eller evenemang.
  • När du köper en tjänst eller produkt från Reklambyrån STT.
  • När du kontaktar Reklambyrån STT AB via epost eller telefon.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Reklambyrån STT AB behandlar de uppgifter som lämnas till oss, till exempel namn, e-postadress, telefonnummer och/eller annan information som du lämnat till oss eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Varför behandlar Reklambyrån STT AB uppgifter om dig?

Reklambyrån STT AB behöver dina uppgifter för att kunna fullgöra våra åtagande gentemot dig som kund. För att kunna ge god service och välfungerande tjänster och genomföra kundundersökningar i syfte att förbättra din upplevelse. För att hantera och administrera dina frågor till vår kundtjänst.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter hanteras av behörig personal på Reklambyrån STT AB. Dina personuppgifter kan också delas inom Markbladet koncernen samt våra samarbetspartners. Vi lämnar inte ut uppgifter om vi inte måste på grund av krav i andra lagar och förordningar, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Reklambyrån STT AB sparar dina personuppgifter så länge du är kund hos Reklambyrån STT AB.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Reklambyrån STT AB värnar om din integritet. Därför arbetar vi ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Vilka rättigheter har du som kund?

Du som registrerad kund har möjlighet att få information om och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter.

Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära ut ett registerutdrag. Det är viktigt att vi kan säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person, därför ska din begäran vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och innehålla uppgifter om namn och personuppgifter. Skriftlig begära om registerutdrag ska skickas till Reklambyrån STT AB, Hantverksgatan 6, 514 32 Tranemo. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du när som helst kontakta Reklambyrån STT AB och begära att få dem rättade. Du kan begära att Reklambyrån STT AB raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål. I sådana fall kommer vi att blockera användningen av dina personuppgifter för de ändamål som du önskar att bli bortglömd i den mån det är möjligt. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Cookies

En cookie är data som skickas från en webbplats och lagras lokalt i besökarens webbläsare medan den besöker en webbplats. När besökaren besöker samma webbplats igen så kan datan som är sparad i cookien hämtas upp och notifiera webbplatsen om besökarens tidigare aktiviteter.

Vi använder cookies för att underlätta analyser av trafik på reklambyranstt.se och skapa en bättre användarupplevelse, det kan tex innebära att vi sparar information om besökares geolokalisering, information om tidigare besök på reklambyranstt.se samt vilka sidor som besökts på reklambyranstt.se.

Genom att besöka reklambyranstt.se så godkänner du att vi samlar information om dina besök med hjälp av cookies. Om du inte godkänner att vi använder cookies på det här sättet bör du ändra din webbläsares inställningar till att inte acceptera cookies. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. Läs mer under hjälpavsnittet som rör cookies i din webbläsare.

När sker uppdatering av den här integritetspolicyn?

Uppdateringar av den här integritetspolicyn sker löpande på vår webbsida.

Vem kontaktar jag vid frågor?

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Reklambyrån STT AB, info@reklambyranstt.se

Du kan också besöka datainspektionen.se för generell information om dina rättigheter gällande personuppgifter.