Professionell översättning – begränsa dig inte till ett språk

Det finns många genvägar för att översätta sin text på internet. Men att översätta text med hjälp av gratisverktyg kan ibland resultera i helt osammanhängande texter. Vad sägs om tv-serien där: ”I’m a hardboiled privateye” översattes till ”Jag är ett hårdkokt privatöga”? Detta är bara ett exempel på hur tokigt det kan bli när man inte använder sig av professionella översättare.

Auktoriserad översättning

På Reklambyrån STT har vi auktoriserade översättare som kan översätta hemsidor, broschyrer och annat marknadsföringsmaterial till flera olika språk. Vilket språk behöver du översättning till? I vårt nätverk kan vi översätta texter till bland annat brittisk engelska, amerikansk engelska, danska, norska, franska m.m. I regel är vi svenskar duktiga på engelska. Vi förstår vad engelsmännen säger och vi kan för det mesta hålla en hyfsad konversation. Men, när det kommer till att översättning blir det betydligt svårare. Fackspråk, ordval och uttryck är specifika från land till land, och beroende på vilken målgrupp man kommunicerar med. Genom att använda professionella översättare kan ni kommunicera med era kunder över hela världen – på deras egna språk. Våra auktoriserade översättare fångar stil och terminologin på rätt sätt och ditt företag framstår som professionellt.

Översättning med rätt tonalitet och språkkänsla

Det skriva ordet har stor inverkan. Med professionell översättning ser vi till att innebörden i ert content blir korrekt – oavsett språk. Behöver du nå ut med viktig information till olika länder? Om man översätter texten direkt kan man ibland tappa själva innehållet på vägen dit. Olika språk har olika vedertagna sätt att uttrycka sig på. Vidare föredrar olika länder olika tonalitet eller skrivsätt. Till exempel uppskattar vi här i Sverige humor och ironi, men att direktöversätta uttryck som ”brinner i knutarna”, ”fatta galoppen” och ”ha en skruv lös” skulle inte gå att förstå alls om man direktöversatte det till exempelvis engelska. Så även om orden betyder samma sak är det alltså inte säkert att ditt budskap står sig i direktöversättning. Det är därför du ska förlita dig på proffs när det kommer till översättning. Professionella översättare vet nämligen hur ditt budskap ska formuleras för att betyda samma sak på engelska, franska eller danska. Översättning kräver såväl kompetens som språkkänsla. De översättare vi jobbar med på Reklambyrån STT har kontakter med kollegor som har målspråket som modersmål. Därför kan de försäkra sig om att budskapet inte går förlorat på vägen.