Annonser för ökad försäljningen och varumärkeskännedom

Facebook-annonser, Instagram-annonser, LinkedIn-annonser, bannerannonser och printannonser. Annonsering är ett brett begrepp, kommer i många olika format och kan appliceras på diverse olika plattformar. Vanligtvis brukar man dela upp och prata om två olika typer av annonser – digitala annonser och printannonser. Men om du väljer att din annons ska synas i digital marknadsföring eller printreklam är inte det första du behöver tänka till och ta ställning till.

Definiera målgruppen för annonsen

Vem ska se din annons? Vilka är dina potentiella kunder? Vem vill du ska ta del av ditt budskap? Definiera målgruppen för din annons och välj en plattform därefter. Om du vill nå potentiella nya kunder bör du förslagsvis sträcka dig utanför dina egna kanaler. En bra tumregel att komma ihåg är repetition. Ofta behöver mottagaren se din annons flera gånger innan hon eller han lägger märke till annonsen och kan ta till sig budskapet.

Fånga uppmärksamheten med din annons

Din annons kommer alltid att konkurrera om mottagarens uppmärksamhet. När du vet vad du vill säga och vilka som är din målgrupp gäller det att sticka ut för att fånga uppmärksamheten! Din annons får oftast inte mer än några sekunder, och fångar den inte intresset direkt så har den försvunnit i mängden. Du vet säkert själv hur snabbt det går när du klickar bort annonser som poppar upp på skärmen, eller när du bläddrar förbi en annons i en dagstidning? Med ett intresseväckande och relevant innehåll lyckas du hålla kvar uppmärksamheten längre – och mottagaren kan ta till sig ditt annonsbudskap.

Bra annonser ger effekt

En annons är ett viktigt redskap för att få ut information och budskap. Och en bra annons läser vi. Den har något som fångar ögat. Vi stannar till, ser bilden, läser rubriken och handlar därefter.

Så, vad innehåller en bra annons? För att skapa en riktigt bra annons behöver du känna din målgrupp och skapa innehållet därefter. Mottagaren tittar först på bilden, därefter rubriken och sedan brödtext och övrigt innehåll. En bra annons sticker ut, har relevant innehåll, går snabbt att läsa av men framförallt – en bra annons skapar försäljning, handlingskraft och ger goda resultat.