Tydlig kommunikation med grafisk profil

Hur presenterar du ditt företag? En grafisk profil ska spegla företaget och tydliggöra hur företaget kommunicerar sitt varumärke. Den grafiska profilen är ett arbetsdokument med riktlinjer över hur företagets eller organisationens logotyp ska användas i samspel med andra element. En grafisk profil kan även innehålla exempelbilder för att presentera bildspråk och ton, vilka primära och sekundära färger som ska användas, eventuella grafiska element och med vilka typsnitt man väljer att kommunicera.

Varför behöver man en grafisk profil?

Genom att arbeta med en grafisk profil sparar företaget både tid och pengar. När riktlinjerna för företagets varumärke är bestämda kan tiden som läggs på marknadsföring användas mer effektivt. Logotyp, typsnitt och färger är redan fastställt så dessa grundstenar behöver man inte gå igenom igen vid varje projektstart. Likaså kan det vara bra att ha en grafisk profil att utgå från när företaget växer och det blir fler inblandade i marknadsföringen. Med hjälp av den grafiska profilen kan man se till att företagets varumärke hela tiden håller samma riktning och skapar igenkänning. En tydlig kommunikation gör det enklare för mottagarna att ta till sig av er marknadsföring.

Grafisk manual

En grafisk manual är ett mer ingående verktyg med riktlinjer och regler kring hur man ska hantera de grafiska elementen i företaget grafiska profil. Som namnet antyder är den en manual som hjälper till med marknadsföring och kommunikation. Helt enkelt gör den grafiska manualen det enkelt att hålla ordning på företagets visuella uttryck. Här kan finnas exempel på hur logotypen ska placeras på profilkläder, mallar för annonser, affischer och andra trycksaker. Exempel på digitala annonser, sociala medier-inlägg och utseende på hemsidor. Helt enkelt för att göra det enklare att hålla ihop företagets visuella uttryck!

Hur skapar man en grafisk profil?

När ett företag är nystartat eller ska ta ett nytt visuellt uttryck är det läge att lägga upp en grafisk profil. När vi tar fram en grafisk profil görs detta alltid i nära kommunikation med företaget. Den grafiska profilen ska spegla varumärkets värden och det totala erbjudandet.

Ser du redan vinningen av en grafisk profil och de positiva effekterna? Kontakta oss gärna så hjälper vi er.