Employer branding – rätt kompetens till ditt företag

Employer branding säkrar kompetensförsörjningen. En av de stora utmaningarna för många företag idag är att attrahera nya medarbetare med rätt kompetens. Samtidigt som vi blir allt fler i befolkningen, finns stora utmaningar med att hitta rätt kompetens och göra att medarbetarna stannar kvar och trivs på arbetsplatsen. Därför blir det allt viktigare för arbetsgivare att arbeta aktivt med att attrahera, rekrytera och behålla sin personal. Med andra ord räcker det inte längre att sätta in en platsannons i tidningen, på Platsbanken eller på LinkedIn. Dagens företagare måste arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke, så kallad employer branding, för att locka till sig nya medarbetare. Dessutom handlar det inte bara om att attrahera ny kompetens. Lika viktigt är det att behålla den kompetens som redan finns på företaget.

Mot den bakgrunden kan den arbetsgivare skatta sig lycklig som får sina anställda att trivas. Ännu bättre är det om de anställda vill tala väl om sin arbetsplats, till exempel i sina sociala medier. Det finns flera strategier när man arbetar med employer branding. Här nedan har vi sammanställt några tips för dig som vill lyfta ditt arbetsgivarvarumärke.

Ta fram en tydlig strategi för er employer branding

Precis som inom all marknadsföring behöver du även göra en plan för ditt employer branding-arbete. Mässdeltagande, nätverksträffar och arrangerade föreläsningar är aktiviteter som kan hjälpa till att bygga ditt arbetsgivarvarumärke. Likaså kan välgjorda annonser, PR och närvaro i sociala medier locka ny kompetens till just ditt företag. Var finns dina blivande medarbetare? Det är där du behöver synas!

Involvera medarbetarna och skapa engagemang med employer branding

Employer branding riktar sig åt två håll – dels att behålla och utveckla befintliga medarbetare och dels att bli en attraktiv arbetsplats för nya medarbetare. Är ni duktiga på att ta hand om era anställda? Trivs folk på jobbet? I så fall – var inte rädda att berätta det! Numera är det faktiskt helt okej att skryta. Så gör det! Det kommer att stärka ert varumärke och hjälpa till att locka rätt kompetens till företaget. Vilket budskap ska de du vill ska söka jobb hos dig få? Vilka fördelar får man när man jobbar hos er? Ett tydligt Employer Value Proposition (EVP eller erbjudande) fungerar som det verktyg som skiljer din organisation från “alla andra”. Vi på Reklambyrån STT hjälper dig hela vägen – så att du kan lägga energi på aktiviteter som ger resultat!