Står du i startgroparna för att starta ett nytt företag?

Då kan det vara bra att tänka på hur du presenterar företaget. Logo, hemsida, visitkort, efterlämningsmaterial, presentationsmaterial. Ja listan kan ju göras i stort sett hur lång som helst på vad du behöver. Vad som är viktigast i ditt fall beror på hur din verksamhet ser ut så det är svårt att ranka det.

En av grundstenarna i ditt företags visuella presentation är din logo. Den är avsändaren på allt ditt material. Beroende på vad din produkt är behöver den träffa målgruppen rätt och återspegla din verksamhet och känslan ditt varumärke står för.

Har du en grafisk profil?

I den grafiska profilen samlas grundmaterialet som ditt varumärke behöver. Hur logo, färger och typografi ska användas för Brevmallar, fakturor, rapporter, kuvert, visitkort, e-post signaturer, fordonsdekor mm.

Varumärkets Identiteten kan utvecklas och byggas på med bildspråk, tonalitet och val av bilder, tonen i språket, mönster, tag-lines, skyltar, etiketter.

Ge dig själv en bra grund att utgå ifrån så har du bättre förutsättningar att lyckas.

Exempel på vad du kan behöva.